Очаквани резултати:

  • 2 проведи курса за придобиване на допълнителна квалификация
  • 2 проведени курса за придобиване на ключови компетенции
  • 45 обучени заети лица
  • 11 предприятия със служители с повишена квалификация, знания и умения
  • Запазена заетост за мин. 12 месеца на тези служители