Цели:

 • Общи цели:
  • Чрез заложените дейности за обучение на заетите лица да се постигне:
   - Повишаване на производителността на труда и адаптивността на работната сила;
   - Повишаване на конкурентноспособността на предприятията;
   - Насърчаване инвестирането в развитие на човешките ресурси;
 •  

 • Специфични цели:
  • Повишаване предоставянето на обучения на заетите лица в предприятията;
  • Подобряване, опресняване и осъвременяване на професионалните компетенции на заетите лица,  необходими за развитието на предприятията в които работят;